Staat daar nou een echte auto in de school?

Op basisschool De Woordhof staat er tijdens het overkoepelende thema ‘uitvindingen en ontdekkingen’ ineens de auto van de juf midden op het schoolplein: Autopech!! In dit artikel vertellen Anka Wolters en Renée Slutter hoe de leerlingen echte automonteurs worden.

Vanuit onze visie dat het leren niet frag-mentarisch moet zijn maar moet bestaan uit verbonden activiteiten, zoals in de echte wereld, vinden we een rijke speel-leeromgeving belangrijk. Ouders van de Woordhof vinden het inmiddels normaal dat er zo echt mogelijk gespeeld wordt. Dus uiteraard een echte auto en echte auto-onderdelen, daar kijkt niemand meer van op.

De gang wordt met behulp van en-thousiaste (groot)ouders een echte garage, gevuld met automaterialen en een heuse sloopauto. Hier kan ontdekt, gesleuteld en gespeeld worden door alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 5. De monteurs peilen olie, kijken de rem-men na, verwisselen banden, poetsen, vervangen lampjes en verzorgen een complete APK.

Om goed aan de slag te kunnen moet er door de leerlingen gelezen, geluisterd, (af)gekeken, gedacht, kortom: onderzoe-kend geleerd worden.

GEÏNTEGREERD (TAALLEES)ONDERWIJS

Het taalleesonderwijs wordt in de onder- en middenbouw volledig geïntegreerd in een thema. De taal-leesmethode is losge-laten en de SLO-doelen zijn leidend. We zien dat de motivatie om te lezen groot is, want de kinderen willen goed in de garage kunnen werken. Ze hebben meer nodig dan het materiaal en de juf als bron. Teksten gaan over de garage of over de sloop. Ze lezen een handleiding voor een APK, een instructieboekje van een auto, een recensie van een klant of hun eigen verhalen. Al deze teksten gebruiken de leerlingen om antwoorden te vinden op hun vragen en hun spel uit te bereiden

Nadat we samen reclameteksten hebben geanalyseerd, schrijven de leerlingen zelf een aanbevelingstekst om de juffen te bewegen een nieuwe auto aan te schaffen. De auto’s van de juffen komen immers niet goed door de keuring, al is het vanwege een heel klein mankementje (te weinig profiel in de banden). Rigoureus zoeken we naar een mogelijk nieuwe auto voor de juf.

Nog niet stoppen?

LEES MEE LEUKE BERICHTEN!