IKC de Woordhof: Samen in ontwikkeling naar toekomstbestendig onderwijs!

Op IKC de Woordhof zijn we volop in ontwikkeling: leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord staat bij ons centraal en hoog op onze agenda voor de komende jaren, waarbij de uitgangspunten van het door ons geformuleerde “WHY” leidend zijn. Om die reden is ook onze website volop in ontwikkeling en zullen we u onder andere via onze website meenemen in al onze ontwikkelingen.

IKC de Woordhof: Samen in ontwikkeling naar toekomstbestendig onderwijs!

Op IKC de Woordhof zijn we volop in ontwikkeling: leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord staat bij ons centraal en hoog op onze agenda voor de komende jaren, waarbij de uitgangspunten van het door ons geformuleerde “WHY” leidend zijn. Om die reden is ook onze website volop in ontwikkeling en zullen we u onder andere via onze website meenemen in al onze ontwikkelingen.

Ons ‘WHY’

Toekomstbestendig onderwijs gaat niet alleen over kennis, maar ook over (denk)vaardigheden.

Binnenkort meer…

Leraren helpen leerlingen leren en ontwikkelen door -in relatie tot leerlingen- meerdere rollen aan te nemen; van expert tot coach tot medespeler.

Binnenkort meer…

De toekomstbestendige school is een plek waar het leren en ontwikkelen van leraren én leerlingen centraal staat.

Binnenkort meer…

Leerlingen leren en ontwikkelen zich (beter) als ze een actief aandeel hebben in hun eigen ontwikkeling.

Binnenkort meer…

Leerlingen leren en ontwikkelen zich (beter) als ze zelf betekenis kunnen verlenen aan leerinhouden.

Binnenkort meer…

Leerlingen leren en ontwikkelen door te doen; actief spelend en onderzoekend deelnemen.

Binnenkort meer…

Leren (en ontwikkelen) is een sociaal proces: het gebeurt samen.

Binnenkort meer…

Leerlingen verschillen en ontwikkelen zich volgens een eigen ononderbroken route.

Binnenkort meer…

Leren is niet fragmentarisch, maar verbonden als in de echte wereld.

Binnenkort meer…

Leerlingen leren en ontwikkelen zich (beter) als ouders zich verbonden voelen met de school.

Binnenkort meer…

Ons team